2010/Jul/03

ลองมาอัพเดทเรื่องประจำวันดูนะ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

วันนี้จัดว่าอากาศดี เย็นสบายใจ
เล่น MS เพลินเพลิน เลยต้องมาทำการบ้านสักนิดหน่อย

 

 

ไปรื้อของมาจะถ่ายรูปร่วมกิจกรรมนิดหน่อย
สนู้ปปี้ ! 

 
ทอยสตอรี่น่าจะมีมากกว่านี้นะ 

 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -